ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง สอบราคาวื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 03 พ.ค. 56
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเกาะแก้ว ๒๒ (ดู:22)(วันที่:21 ส.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่้อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ดู:28)(วันที่:21 ส.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง การจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ดู:50)(วันที่:14 ส.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาท่าน้ำ ม.6 ต.เกาะแก้ว (ดู:76)(วันที่:05 ส.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ดู:143)(วันที่:10 ก.ค. 57)