ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง สอบราคาวื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 03 พ.ค. 56
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนหิน ซอยเกาะแก้ว ๖ ม.๓ (ดู:437)(วันที่:05 ก.ย. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดิน คสล.ซอยเกาะแก้ว ๖ (ชุมชนไทยใหม่) ม.๓ (ดู:335)(วันที่:05 ก.ย. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งมอเตอร์ปั้มน้ำ หมู่ที่๑ ตำบลเกาะแก้ว (ดู:248)(วันที่:25 ส.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเกาะแก้ว ๒๒ (ดู:240)(วันที่:21 ส.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่้อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ดู:180)(วันที่:21 ส.ค. 57)