สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
website traffic analysis
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง สอบราคาวื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 03 พ.ค. 56
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกาะแก้ว ๑๔/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ดู:256)(วันที่:13 ม.ค. 60)
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว (ดู:600)(วันที่:28 ต.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ดู:663)(วันที่:28 ก.ย. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการรปะมูลจ้างโครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยเกาะแก้ว ๓๓ (นาใน) ม.๔ ต.เกาะแก้ว (ดู:2450)(วันที่:21 พ.ค. 58)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเกาะแก้ว2 (โต๊ะหยาบ) (ดู:2896)(วันที่:22 ก.ย. 57)