ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง สอบราคาวื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 03 พ.ค. 56
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:92)(วันที่:13 มี.ค. 57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน (ดู:170)(วันที่:08 ม.ค. 57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู:171)(วันที่:08 ม.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยตุ้งกูอุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๓) (ดู:333)(วันที่:25 ก.ย. 56)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๓) (ดู:254)(วันที่:25 ก.ย. 56)