สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
website traffic analysis
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง สอบราคาวื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 03 พ.ค. 56
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และเขื่อนหิน (ดู:2021)(วันที่:03 มี.ค. 60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกาะแก้ว ๑๔/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ดู:1404)(วันที่:13 ม.ค. 60)
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว (ดู:1535)(วันที่:28 ต.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ดู:1470)(วันที่:28 ก.ย. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการรปะมูลจ้างโครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยเกาะแก้ว ๓๓ (นาใน) ม.๔ ต.เกาะแก้ว (ดู:3100)(วันที่:21 พ.ค. 58)