ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 28 ม.ค. 57

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ขอความร่วมมือนำคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:75)(20 พ.ย. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง การยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:120)(13 พ.ย. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง การเปิดให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันทำงานและเปิดบริการวันเสาร์ (ดู:101)(13 พ.ย. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ขอรับบริจาคร่วมงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ๒๕๕๗ (ดู:60)(11 พ.ย. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๐) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๔) (ดู:42)(28 ต.ค. 57)