ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 28 ม.ค. 57

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดู:252)(27 ส.ค. 58)
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (ดู:201)(24 ส.ค. 58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (ดู:401)(19 ส.ค. 58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว (ดู:527)(14 ส.ค. 58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว (ดู:393)(14 ส.ค. 58)