ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 28 ม.ค. 57

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ดู:23)(05 มี.ค. 58)
ประกาศ อบต.เกาะแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (ดู:38)(03 มี.ค. 58)
ประกาศ อบต.เกาะแก้ว ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู:181)(27 ก.พ. 58)
ประกาศ อบต.เกาะแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู:396)(13 ก.พ. 58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเเก้ว เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำเเหน่งบริหารเพื่อดำรงตำเเหน่งบริหารต่างสายงาน (ดู:105)(12 ก.พ. 58)