สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
website traffic analysis
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 28 ม.ค. 57

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู:250)(20 พ.ย. 58)
ประกาศเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การจัดงานวันพบญาติตามโครงการ การพบญาติแบบใกล้ชิด ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ดู:124)(19 พ.ย. 58)
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู:94)(19 พ.ย. 58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ดู:103)(16 พ.ย. 58)
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษา (ดู:105)(16 พ.ย. 58)