สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
website traffic analysis
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 28 ม.ค. 57

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติด" (ดู:605)(24 มิ.ย. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว (ดู:617)(24 มิ.ย. 59)
ประชาสัมพันธ์..การป้องโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน (ดู:451)(23 มิ.ย. 59)
การตรวจสอบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32 (ดู:876)(17 มิ.ย. 59)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (ดู:867)(14 มิ.ย. 59)