ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 28 ม.ค. 57

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประชามัสพันธ์สรุปผลที่จัดซื้อจัดจ้างของโครงการต่างๆ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู:23)(26 ธ.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู:27)(22 ธ.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู:17)(22 ธ.ค. 57)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลิอกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (ดู:56)(18 ธ.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ส่งประกาศการจัดงานวันพบญาติ (ดู:56)(16 ธ.ค. 57)