สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
website traffic analysis
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 28 ม.ค. 57

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การเปิดรับสมัครเยาวสตรี สตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๕๓ (ดู:236)(23 มี.ค. 60)
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู:376)(22 มี.ค. 60)
ขอเชิญร่วมงาน "อบจ.สัญจร" ณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" (ดู:424)(20 มี.ค. 60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู:234)(17 มี.ค. 60)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น/นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น/นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น/นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (ดู:488)(14 มี.ค. 60)