ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 28 ม.ค. 57

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๔๔๘-๒๕๖๐) (ดู:28)(21 ต.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู:33)(13 ต.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ขององค์การรบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู:73)(09 ต.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้พิการ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ขององค์การรบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู:54)(09 ต.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู:197)(30 ก.ย. 57)