ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 28 ม.ค. 57

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์พิจารณณาผลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา (ดู:31)(21 ก.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเกาะแก้ว ๑๑ (บางคู) ม.๒ (ดู:29)(21 ก.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว (ดู:39)(16 ก.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (ดู:47)(08 ก.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ดู:59)(02 ก.ค. 57)