ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.เกาะแก้ว
วันที่ 28 ม.ค. 57

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:26)(30 ก.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ดู:37)(23 ก.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์พิจารณณาผลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา (ดู:49)(21 ก.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเกาะแก้ว ๑๑ (บางคู) ม.๒ (ดู:57)(21 ก.ค. 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาดประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:50)(30 ก.ค. 57)