"องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว"
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยได้ประกาศ จัดตั้งเมื่อวันที่
2 มีนาคม พ.ศ.2538 .....

เซ็กซี่เบาๆ 'แต้ว ณฐพร' โพสต์ไอจีอวดหุ่นเซ็กซี่ในชุดบิกินี แต้ว ณฐพร' โพสต์ภาพอินสตาแกรม อวดหุ่น คลายร้อนในชุดบิกินีริมทะเล... ต้อนรับซัมเมอร์ พาไปคลายร้อนกับคู่รักมาราธอน นางเอกสาว 'แต้ว-ณฐพร เตม... (ดู: 292)
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
หน่วยงาน
                         กิจกรรม
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554