"องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว"
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยได้ประกาศ จัดตั้งเมื่อวันที่
2 มีนาคม พ.ศ.2538 .....

กู้ภัยที่ภูเก็ตต้องช่วยกันถึง 6 คน ลากงูเหลือมขนาดใหญ่ ตัวยาว6เมตร หนักร่วม100กก. เลื้อยเข้าไปขดอยู่ใต้บ้านหรูสไตล์วิลล่า หัวหน้าชุดเผย ทุกวันจะมีชาวบ้านแจ้งให้ไปช่วยจับงู เหตุเพราะคนไปปลูกบ้าน รุกถิ่... (ดู: 398)
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
หน่วยงาน
                         กิจกรรม
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
website traffic analysis