"องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว"
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยได้ประกาศ จัดตั้งเมื่อวันที่
2 มีนาคม พ.ศ.2538 .....

รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว "ธัญญปุระ" ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ำแห่งแรกของเอเชีย หลังได้รับเลือกจากฟีน่า ที่มอบทุนให้เงือกสาว-ฉลามหนุ่ม จาก 11 ประเทศ รวมถึง 2 ดาวรุ่งไทย เดินทางมารับการติวเข้มจากโค... (ดู: 8)
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
หน่วยงาน
                         กิจกรรม
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554