ติดต่อเทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
1/20 ม.1 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 076-239263 แฟกซ์. 076-239263 ต่อ 15
E-mail : info@kohkeaw.go.th